Реклама

Яна и Мартин са задействали акцията по откриване на Мирослав Огнянов. Яна се среща с различни мъже, представяйки се за Ана. Един от тях е Павел Биков. Мартин, който е наблизо, тайно снима мъжете и ги изпраща на Татяна. Никой от тях не е Мирослав Огнянов. През това време Мартин и Яна сякаш все повече се сближават.