Епизод 158

Реклама

Спокойна вечеря в дома на Хюсню е прекъсната от най-големия му кошмар – лелята на Суат,  Назике ги посещава. Междувременно Али събира улики от всички възможни места, за да докаже пред семейството на Али, че детето не е негово. Солидарнотта от колегите му е голяма – трима от тях се събират да живеят за малко у Месут.