Епизод 78

Реклама

Появява се още една улика срещу Семих. Есманур влиза в болница за операция. Галип се среща с човек, който също е враг на Семих, но дали ще имат единомислие? Цялото семейство се премества в новата къща на Галип в Истанбул, без Ханзаде... Семих търси начин да избяга от затвора.