Епизод 82

Реклама

Появява се напрежение между Акън и Балъм. Джемал задейства плана си срещу Галип. Ханзаде се съмнява, че Галип има връзка с друга, но какво мисли Галип по въпроса? Семих отново се появява, решен да даде доказателство на Ханзаде, че Галип не я обича.