Реклама

Слави се обажда на Тодор да отиде в тях, за да хванат змията. Тодор се чуди как змията е излязала от терариума, пита Ивана дали знае нещо, но тя отрича. Възползва се от ситуацията, за да вземе Кики да живее в тях, докато хванат „звяра“.