Реклама

Христо е разкрил пред Слави и Галя, че не е крал, а е купил парфюма за Вени. Моли ги да не го издават пред нея, за да си остане герой в нейните очи. Галя не е съгласна, че трябва да лъже, Слави го подкрепя, че трябва да се държи като мъж и да не си признава нищо. Галя се вижда с Вени, отново се конфронтират и в яда си, Галя казва, че Христо е купил парфюма, а не го е крал. Вени унижава Христо пред съученици. Христо е бесен на родителите си, че са го предали. Това е нов повод са сериозен скандал между Слави и Галя и накрая, за първи път, те стигат до думичката „развод”.