Реклама

След като Здравко е издекламирал в градината стихотворение, написано от него за Яна, Кики натиска Тодор да е по-активен в ухажването й. Тъй като той няма такива намерения, тя взема нещата в свои ръце и с помощта на Нико написва стихотворение, което подарява на Яна от името на Тодор. Тодор и Яна са наясно какво се случва, но Яна все пак приема покана за вечеря у Тодор. Здравко пък изненадва Яна с живо изпълнение на неин любим изпълнител.