Филип

Реклама

Филип е стабилен, практичен, дисциплиниран баща, който осъзнава важността да дава свобода на дъщеря си Вени, както и на любимата си Галя, разчитайки на дадената дума и на свободната воля на хората. Фехтовката е негово призвание, той е щастлив да изкарва пари с това, в което е най-добър и което обича. Държи на семейния уют и на установените ценности. Не е конфликтна личност, като приема нападението като нещо нормално единствено в спорта, който практикува. Умее да прощава и да разбира отстрещния човек. По-скоро консервативен, уседнал, човек на правилата. Романтичната му природа не надхвърля границите на разумното, за него любовта е грижа, а не страдание. Търпелив, усмихнат и добродушен човек. Всяка емоция над допустимото, за него е губене на време и на смисъл.