Епизод 2

Реклама

Али е вече свободен и започва да се интересува какво е открила сестра му Гюнеш, свързано с истинския убиец на жена му и детето му. Но дали наистина и двамата са били убити? Мехмед – братът на Орхан подготвя изненада на семейството. Орхан споделя с майстор Севан трудностите на голямото семейство.