Епизод 41

Реклама

Нисан предлага на Али да не се съобразяват със семействата си, а да се оженят възможно най-бързо. Мехмед споделя пред брат си притесненията, че лихварите ги притискат. Орхан прави още един опит да си върне Серра. Селим-Решат се опитва да провали сватбата на Нисан и Али, но съюзникът, към който се обръща, отказва да му помогне.