Епизод 40

Реклама

Али намира начин да стигне до Орхан и взема Мурад заедно със себе си. Нуман преживява още емоционални моменти с Йомюр. Нисан се радва от завръщането на сина си. Серра и Орхан провеждат разговор, свързан със случилото се и Орхан си признава, че той е този, неспособен да има деца, а не Нисан. Али е ядосан от това, което прави Орхан и в яростта си заявява, че ще иска попечителство над Мурад. Селим-Решат държи да проведе разговор със сина си Орхан. Нуман започва сериозно да се чуди дали наистина Йомюр не е негово дете.