Епизоди 29 и 30

Реклама

Орхан продължава да получава странни сигнали от своя изнудвач. Али още веднъж моли за срещи със сина си, опитва да се убеди Нисан да им предостави един ден заедно. Той страда, че не може да заема полагащото му се място в сърето на Мурад – като негов истински баща. Нуман подава молба за осиновяване и Лейля му помага да се подготви за това. Мехмед не спира да се държи студено с майка си. А тя още веднъж съвсем категорично заявява каква е причината за престоя й в Истанбул.
Селим-Решат и госпожа Гьонюл стават законни съпруг и съпруга. Нефисе веднъж изглежда искрена и то в пожеланията към бившия си съпруг. Али се чувства излишен в живота на сина си и семейството, което са създали Орхан и Нисан. Той обмисля да напусне живота на сина си, за да не го обърква и наранява. Мехмед е краен към жената, която не чувства като своя майка и я моли да не се виждат никога повече. Дали пък желанието му наистина няма да се сбъдне внезапно – както казва поговорката внимавай какво си пожелаваш.