Коментар на водещия: "За вярата"

Вярата в Бог е нещо много по-голямо от политическите страсти

Коментар на водещия: "За вярата"

Реклама

В душата на вярващия религията е нещо съкровено и лично, тихо и вечно. В душата на вярващия религията и политиката са несъвместими. Не случайно всеки тоталитарен режим, градящ култ към себе си, първо ограничава религиозните ритуали и преследва символите на вярата. Те трябва да бъдат заменени от вярата в нещо тленно, материално и бездуховно, каквато е светската власт в тоталитарните общества.

Историята ни дава достатъчно примери в тази посока.