Сляпата агресия като море

Коментар на водещия

Сляпата агресия като море