Д-р Велислава Донкина: Лошото е, че когато хората са твърде дълго в криза, се появяват посттравматични последствия

Какъв е "профилът" на недоволството?