19 медии предизвикват европейците да спорят по теми, които ни разделят

"Европа говори" е социален експеримент, където сблъсъкът на аргументи може да даде отговори на въпроса: Какво толкова ни разделя европейците?

Реклама

2020 – годината, в която вирусът ни постави на дистанция, 19 медии заедно отправят предизвикателство към европейците с различни позиции и аргументи да спорят по теми, които ни разделят.

„Много се радваме, че България ще участва в "Европа говори" и с интерес очакваме перспективите, които българите ще представят в разговорите“, каза Хана Израел, координатор на проекта.

Всичко започва с дебат между журналистите в редакцията на „Цайт Онлайн“ преди 3 години, когато все по-ясно става разделението на позициите в германското общество. 

"За парламентарните избори в Германия през 2017 г. възниква идеята да бъдат събрани за дебат хора с различни политически пристрастия. Така се роди идеята за Тиндър за политика. Прие се толкова добре в Европа, че много други европейски медии се обърнаха към нас и казаха, че искат и те да се включат в такъв дебат. Така възникна проектът "Европа говори", разказа Хана Израел.