Българската църква влиза в училищата с учебник

Светият синод изготви официалния си учебник

Българската църква влиза в училищата с учебник

Реклама

Българската църква влиза в училищата 75 години след края на задължителното Вероучение. 

"Човек, който в ранна детска възраст знае как да се прекръсти, знае какво е тайнство, че е кръстен и вече е християнин, има съответните права, има и съответните задължения, такъв човек много по-лесно се ориентира в бъдеще в живота си във всяко едно отношение", заявяват от Светия синод.

Затова от Светия синод казват, че децата ще могат да намерят духовното лекарство срещу изкушенията, ако се докоснат до вярата възможно най-рано.