"Деца и родители": Какъв баща е бил вече дядо Любо Ганев?