Ден като празник, ден като сън

Любчо, който вече е планинар

Ден като празник, ден като сън