Габриела Чех: "Фейсбук" не е медия или информационна агенция

Габриела Чех е юрист по образование и отговаря за публичните политики и регулаторните отношения на „Фейсбук” в Централна и Източна Европа. Занимава се с въпроси като защита на личните данни, човешките права в интернет, свобода на словото и реч на омразата, единния дигитален пазар и др. и по-общо - със социалната стойност на интернет услугите. Преди „Фейсбук” е изпълнителен директор на Унгарското държавно радио и директор в „ПанТел” (PanTel). Също така е била дипломат

Габриела Чех: "Фейсбук" не е медия или информационна агенция