Какво разболява сърцето ни?

Двама лекари за професията като съдба и като мисия

Какво разболява сърцето ни?