Когато агресията не пощади у слепите

Вижте тук

Когато агресията не пощади у слепите