Народността не пада там, дето знаньето живей!

За просветата, изборите и затворените училища