"Пътуване с неочакван край": къде е написана глаголицата?

Вижте повече във видеото!

Реклама

Има едно пътуване, което водещият на "120 минути" ще помни винаги. На 24 май 2009 г. той, заедно с оператора Любомир Тасев, след няколкомесечни проучвания, тръгват да търсят къде е прословутият манастир Полихрон, в който свети Константин-Кирил Философ написва глаголицата.

Вижте повече във видеото!