Проф. Тодор Чепреганов: Всичко, което се е случило в историята на македонската територия, й принадлежи

Не признавате нито езика... нищо не признавате при нас. А ние съществуваме! Това е достатъчно, заявява проф. Снежана Веновска – Антевска, автор на повечето книги, от които се учи македонски език

Проф. Тодор Чепреганов: Всичко, което се е случило в историята на македонската територия, й принадлежи