Специален репортаж: Срещата на един соцвойник с реалността

Вижте повече във видеото

Специален репортаж: Срещата на един соцвойник с реалността