Станка Желева: Баща ми беше обикновен човек, който имаше необикновената сила да вярва в себе си

На трети март президентът Желю Желев щеше да навърши 80 години. Гост в "120 минути" е неговата дъщеря Станка

Станка Желева: Баща ми беше обикновен човек, който имаше необикновената сила да вярва в себе си