Станка Златева: Мъжът до мен трябва да е с по-силен характер

Гостуваме й на рождения й ден

Станка Златева: Мъжът до мен трябва да е с по-силен характер