Война за живот

Разказ на българските лекари, които се борят за живота на болните от коронавирус в Ню Йорк

Реклама

В десетмилионния Ню Йорк има много български лекари, които се борят за живота на хиляди пациенти, нуждаещи се от помощ. Ясен Дараков ще ни срещне с няколко от тях и ще ни покаже, че медиците, където и да се намират по света, в момента минават през изключително трудно време съизмеримо само с война - война за живот.