Симеон

Реклама

Симеон – женен, с две дъщери и три кучета. Запален ловец, бивш моторист. В „Бригада Нов дом“ е  технически ръководител и отличен майстор на бани.  Добра душа и ментор на по-младите в бригадата. Много работлив и съдружник на Калин. Монката е доброто, а Калин е лошото ченге в бригадата.

Симеон: „Ремонтите за 5 дни според мен са невъзможни, но ще видим тази работа“.