bTV разказва: Потънали светове

Корабокрушенията винаги възбуждат човешкото въображение. Какво се крие в нашето море – гледайте във видеото!

bTV разказва: Потънали светове

Реклама

Думата археология е с гръцки произход и в буквален превод означава наука за стари работи, но под стари работи се разбира не само веществените паметници на един народ, но и неговата религия, социално устройство, начин на живот по посока на най-старата история на даден народ.

Това кратко определение на проф. Богдан Филов. Един от основоположниците на археологията у нас

Особен дял в археологията заема този, проучващ артефакти под вода. Сигурно не бихте си помислили, че Черно море е с нещо по-различно от останалите морета, но всъщност, особеностите на Черно море го поставят сред малкото, които пазят корабокрушения векове назад във времето.

Корабокрушенията винаги възбуждат човешкото въображение. Какво се крие в нашето море – гледайте във видеото.