bTV Репортерите: Къщи без гости

Брюксел отпусна за построяването им над 200 млн. лв., а ДФ "Земеделие" одобри над 740 проекта

bTV Репортерите: Къщи без гости