Без криле

Българската бойна авиация живее с очакването за ремонта на двигателите на МИГ-29 в Полша