bTV Репортерите: 1940 сълзите на възвръщането

Разказ за това как сме си върнали Южна Добруджа

bTV Репортерите: 1940 сълзите на възвръщането

Реклама

Малкото Съединение. Така след есента на 1940 г. наричат възвръщането на Добруджа в пределите на Третото българско царство. В изпълнение на Крайовския договор румънците от южната част на областта натоварват имуществото си на каруци и се отправят на север. Българите от северната част - тръгват на юг.

А в златна Добруджа настъпва златната есен. Трета българска армия навлиза от три страни по суша и вода, без да пролее капка кръв.