bTV Репортерите: Професия "Войник"

Защо млади хора искат да служат доброволно в Българската армия?

Реклама

Десетки мъже и жени прекрачват прага на Националния военен университет "Васил Левски" в началото на 2021 г. с една цел – да служат в доброволния резерв на българската армия.

„Първо, когато ги посрещнах на 10 януари, в погледа на тези млади хора имаше лека неувереност в някои от тях – от незнанието къде те влизат, къде попадат, с огромно желание пристъпват прага, желание и вълнение със срещата с истинския войнски живот“, казва подполковник Стефан Маринов, Началник на Център "Професионално и продължаващо обучение" в НВУ.