bTV Репортерите - Професия: Сезонен работник

Денислав Борисов разказва защо хората се съгласяват на всякакви компромиси и работят при всякакви условия

Реклама

Трябва ли работници и работодатели да носят равна отговорност пред закона? Защо хората се съгласяват на всякакви компромиси и работят при всякакви условия? Отговорите потърси Денислав Борисов.