bTV Репортерите: Училища на кръстопът

След две години в сянката на COVID епидемията, учениците отново са в класните стаи. Но на много места чиновете останаха празни

bTV Репортерите: Училища на кръстопът

Реклама

По пътя на образованието едни избират големия град. Други остават в малките населени места. В какво се превръщат класните стаи след като всички си тръгнат? В търсене на отговори влизаме в училища с 1200 и със само 13 ученици.

След две години в сянката на COVID епидемията, учениците отново са в класните стаи. Но на много места чиновете останаха празни. защото ученици няма. Обратно на това, част от класните стаи в големите градове се оказаха тесни за всички желаещи.

На 950 метра надморска височина и на 25 км от Смолян се намира село Могилица. Малко преди 7 часа сутринта вятърът събужда част от хората, но денят за много от тях отдавна е започнал.

Като баща на три деца Хусеин Чаркаджиев е станал рано, за да приготви закуска и изпрати на училище двете от тях - в IV и II клас. Училище в селото няма, затова учениците ще пътуват до съседното с автобус.

"Ако възпитанието на поколенията е отговорност на семейството, то образованието и голям процент от неговата тежест се пада върху училището", смята Хусеин.

Всеки ден деца от I до VII клас хващат този автобус, за да отидат в училището в село Арда. Всъщност, това са всички деца в училището - точно 13.

"Ако това в Арда се закрие, младите хора ще напуснат тези места, никой не иска да си остави децата необразовани. Напуснат ли младите хора, старите оставят сами, а никой не иска да остави родителите си на село без грижа и селата ще се обезлюдят. Селата ще приключат, ще завършат своето съществуване", добавя Хусеин.

Второкласникът Мухаммед е със специални образователни потребности и е единственият ученик в класа.

"Работим основно за развитие на фината моторика и за заучаване на основните неща, като това да може да си пише името и да брои", обяснява учителката Мирослава Велинова.