bTV Репортерите: Заслушайте се!

Гледайте филма на Марина Евгениева и оператора Павел Баев