Да предложиш брак от концертната сцена

Вижте тук

Да предложиш брак от концертната сцена