Димитър Стефанин - живот в ритъма на танца

Вижте повече за партньора на Натали на сцената на Dancing Stars

Димитър Стефанин - живот в ритъма на танца

Реклама

Зрителите на COOLt знаят добре пътя на Натали Трифонова до сцената на "Dancing Stars".

В следващите минути обаче ще научим как Димитър Стефанин е стигнал до сцената.

Натали споделя, че той е слъчнев и позитивен човек, но и много изискващ на сцената.

Димитър е доволен от първото представяне. "Имам малки забележки, разбира се, но според мен се получи много красиво", споделя той.