Един живот като в приказка или историята на Нора Нова