Камен Воденичаров: Ако няма любов, няма нищо

В деня на София с Камен Воденичаров