Мариус Куркински: Театърът не спира да ме изненадва след всяко представление

Когато болницата се превърне в сцена