Райна Кабаиванска: За мен сцената е обикновената жизнена среда

Оперната прима за срещите с Калас, успеха, сцената и мечтите

Райна Кабаиванска: За мен сцената е обикновената жизнена среда