Сестри Аджови и Светла Караджова за музиката, традициите и семейството