Денят е прекрасен: Гости в предаването са група "Акага"