Ако се вгледаме в това, което имаме ще се почувстваме благословени

Ако се вгледаме в това, което имаме ще се почувстваме  благословени