Докога българските пациенти ще бъдат лишавани от предимствата на лечението с инсулинови помпи?

Докога българските пациенти ще бъдат лишавани от предимствата на лечението с инсулинови помпи?