Какви са проблемите с животоподдържащата хемодиализа у нас?

И каква е реалността за хората, които с години разчитат на нея?

Какви са проблемите с животоподдържащата хемодиализа у нас?