Какво е да имаш дете с диабет?

И докога българските пациенти ще бъдат лишавани от предимствата на инсулиновите помпи?

Какво е да имаш дете с диабет?